Jobjörn Folkesson

Folkrörelseaktivist som bor i Uppsala och jobbar i Stockholm. Ideella projekt inkluderar bl a bokcafé, vegansk receptdatabas, läskimport. Är en fena på mailhantering och färgkodade kalkylblad.